#Repost @mbeane4: @TheBrentSmith in Atlanta 12/12/17 @smithandmyersfans @shinedownsnation #smithandmyerslive #Smithandmyers #BrentSmith #shinedown

#Repost @mbeane4: @TheBrentSmith in Atlanta 12/12/17 @smithandmyersfans @shinedownsnation #smithandmyerslive #Smithandmyers #BrentSmith #shinedown

#Repost @mbeane4: The ONE and ONLY Mr. @TheBrentSmith in Michigan 12/18/17 #smithandmyerslive @shinedown @shinedownsnation #smithandmyers #brentsmith #shinedown

#Repost @mbeane4: The ONE and ONLY Mr. @TheBrentSmith in Michigan 12/18/17 #smithandmyerslive @shinedown @shinedownsnation #smithandmyers #brentsmith #shinedown

#Repost @sherylclarkproductionslive: Brent Smith… The Forge, Joliet, IL @thebrentsmith @shinedown @zmyersofficial @shinedownsnation @smithandmyersfans #shinedown #SCPL #livemusic #live #vocals #sonya7rii #instagood #instamusic

#Repost @sherylclarkproductionslive: Brent Smith... The Forge, Joliet, IL @thebrentsmith @shinedown @zmyersofficial @shinedownsnation @smithandmyersfans #shinedown #SCPL #livemusic #live #vocals #sonya7rii #instagood #instamusic

#Repost @dianedimemmo: #smithandmyerslive #smithandmeyers #shinedown #brentsmith #starlandballroom #NJ @smithandmyersfans @shinedown @shinedownsnation 12/9/17

#Repost @dianedimemmo: #smithandmyerslive #smithandmeyers #shinedown #brentsmith #starlandballroom #NJ @smithandmyersfans @shinedown @shinedownsnation 12/9/17

#Repost @dianedimemmo: #smithandmyerslive #smithandmeyers #shinedown #brentsmith #zachmeyers #starlandballroom #NJ @smithandmyersfans @shinedown @thebrentsmith @zmyersofficial @shinedownsnation 12/9/17

#Repost @dianedimemmo: #smithandmyerslive #smithandmeyers #shinedown #brentsmith #zachmeyers #starlandballroom #NJ @smithandmyersfans @shinedown @thebrentsmith @zmyersofficial @shinedownsnation  12/9/17

#Repost @dianedimemmo: #smithandmyerslive #smithandmeyers #shinedown #zachmeyers #starlandballroom #NJ @smithandmyersfans @shinedown @shinedownsnation @zmyersofficial 12/9/17

#Repost @dianedimemmo: #smithandmyerslive #smithandmeyers #shinedown #zachmeyers #starlandballroom #NJ @smithandmyersfans @shinedown @shinedownsnation @zmyersofficial  12/9/17